Lenka Heuerová

Lektorka
Lenka Heuerová v roce 2018 spoluzaložila konzultační společnost Fair Venture s.r.o., zaměřenou na udržitelné podnikání a ESG reporting.  Lenčinou rolí je vést leadery i jejich zaměstnance k mentální i praktické transformaci z čistě ziskové firmy na dlouhodobě udržitelnou. "Chceme-li podnikat a žít kvalitně na planetě i za 100 let, musíme transformovat své myšlení, životní filozofii i podnikatelské strategie v tzv. udržitelné Zaměřujme náš růst na kvalitu (ne na kvantitu).“

Svoji zkušenost z firemního prostředí staví na více než 20 ti leté kariéře v obchodně-výrobních firmách i nadnárodní korporaci. V roce 2016 se rozhodla pro vlastní podnikání a svoji expertízu doplnila o koučovací vzdělání a certifikaci profesionálního kouče. 
„U našich klientů dbám na to, aby firemní kultura byla živou součástí firmy. Mým úkolem je dosáhnout kvalitní úrovně komunikace tak, aby udržitelnost ve firmách nenarážela na nepochopení či odmítání, byla logickým, přirozeným procesem a dávala lidem smysl.“

Lenka je také členkou poroty Green Brands, je zapojena do projektu Do Toho! jako expert a mentor a pracuje i s malými podnikateli v rámci mezinárodní organizace TAB Board. Lenka je také členkou vedení ve firmě Impact Metrics s.r.o., která vyvíjí nástroje pro řízení ESG v českých firmách.