Mgr. et Mgr. Lucie Turzová

Lektorka
Mgr. et Mgr. Lucie Turzová působí již 12 let v pomáhajících profesích, 6 let jako koučka, 8 let jako poradce a momentálně i jako intervent a terapeut. Vystudovala filozofickou fakultu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a Karlovu Univerzitu, obor Andragogika a management ve vzdělávání, Sociální pedagogika a Psychologie. S Karlovou Univerzitou či s jinými vysokými školami spolupracuje jako lektorka a spoluřešitelka mnoha projektů. Dále také působí např. v Národním ped. Institutu, v Centru Carolina a s nezisk. org. Nadání a dovednosti jako kariérový poradce.