Mgr. Pavel Punčochář

Lektor

Mgr. Pavel Punčochář je soudcem Obvodního soudu pro Prahu 7. Věnuje se civilnímu právu, etice v právu a elektronizaci justice. Je absolventem právnické fakulty v oboru Právo a právní věda. Aktivně působí v Soudcovské unii a je členem pracovní skupiny pro mediaci Ministerstva spravedlnosti. V minulosti mimo jiné působil na Krajském soudě v Ostravě, Olomouci a v kárném senátu Nejvyššího správního soudu. Je autorem několika odborných článků např. v časopisu Soudce. Na Cardiff Academy se jako lektor specializuje především na problematiku Soukromého práva.