Petr Plíšek

Lektor
Petr Plíšek je konzultant informační bezpečnosti a specialista zabývající se ochranou dat a s ní související právní a technickou problematikou. Má za sebou více než 30 let podnikatelské praxe v IT obrech, především v kyberbezpečnosti a GDPR. Je také držitelem certifikátu „GDPR Risk Assessor“, tedy kvalifikovaného odborníka na hodnocení rizik souvisejících se zpracováním osobních údajů. V neposlední řadě působí jako poradce a školitel pro veřejný i soukromý sektor. Také je zakladatelem projektu Group4dp, který zajišťuje komplexní služby v oblasti zabezpečení dat.