PhDr. Eva Cisariková, PhD.

Lektorka
PhDr. Eva Cisariková, PhD. nabyla zkušeností v oblasti managementu akreditovaných sociálních kurzů ve vzdělávací agentuře. Věnuje se lektorské činnosti a vzdělávání dospělých v oblasti sociálních služeb. Z odborného hlediska se zaměřuje sociálním a komunikačním dovednostem při práci s klientem, asertivní komunikaci, rozvoji pracovních dovedností, supervizí, syndromu vyhoření a managementu v  sociální praxi.

Pracovala v zařízení pro seniory jako sociální pracovnice. Po absolvování doktorského studia, externě působila jako odborná asistentka na Žilinské univerzitě, Fakultě humanitních věd, studijní program - sociální pedagogika. Byla školitelkou vědeckých bakalářských a magisterských závěrečných prací.

Studovala na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici, Pedagogické fakultě, studijní program - sociální pedagogika. Doktorské studium ve studijním oboru - sociální práce, absolvovala na vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě.