PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.

Lektorka

PhDr. Marie Svobodová, Ph. D. v roce 1991 absolvovala FF UK v Praze, obor moderní filologie - čeština / ruština. V rámci následného postgraduálního studia se věnovala fonetickému výzkumu v oblasti forenzní fonetiky – identifikace mluvčích. Současně začala pracovat pro Kriminalistický ústav v Praze jako expert na identifikaci anonymních mluvčích. V roce 1994 se stala vysokoškolským pedagogem na UK v Praze.

V současné době externě spolupracuje se soukromými VŠ jako vedoucí seminářů rétoriky a komunikačních dovedností.  Působí dále jako soukromý soudní znalec v oblasti audioexpertiz – fonoskopie (identifikace mluvčího).

V oblasti soukromého sektoru se téměř dvacet let věnuje především konzultační a poradenské činnosti v oblasti problematiky jazykové komunikace: kultura mluveného projevu a veřejných vystoupení, prezentační dovednosti, argumentace a techniky vyjednávání, krizová komunikace a mezikultruní komunikace ve světě podnikání.