Nové programy BBA

Nové programy BBA

Představujeme Vám nové programy BBA:

Strategický management - Studenti programu BBA Strategický management se naučí základům strategie podniku, díky kterým budou schopni formulovat vhodné cíle dané firmy. Naučí se rozpoznávat faktory, jež jsou určující pro tvorbu strategické analýzy. Budou jim představeny konkrétní metodologické postupy jako např. PEST analýza, metoda 4C apod.

Management ve zdravotnictví - Studenti programu BBA Managementu ve zdravotnictví se seznámí se specifiky projektového a strategického řízení pro zdravotnický sektor. Studenti budou schopni zavádět projektové řízení do jejich praxe díky vhodné strategické analýze.

Profesní koučování - Studenti programu BBA Profesního koučování se naučí základní koučovací dovednosti a techniky, které budou moci ihned aplikovat v praxi. Studium se zaměřuje na rozvoj schopnosti pracovat s koučovacími nástroji a postupy, které pomáhají s osobním a profesním růstem, zlepšením komunikačních dovedností a zvýšením potenciálu jedince.

Real Estate - Studenti programu BBA Real Estate se naučí základní orientaci na realitním trhu, budou schopni rozlišit specifika, která s sebou jednotlivé tržní segmenty přináší a naučí se pravidlům pro vstup a obchodování s realitami. 

 

Zvolte Cardiff Academy pro kvalitní studium a získejte konkurenční výhodu.

Programy BBA Přihláška