Nový program MBA

Business Sustainability management

Studenti programu MBA Business Sustainability management budou obeznámeni s vývojem a především s aktuální situací v oblasti udržitelnosti. Studenti se seznámí s touto problematikou prostřednictvím platné legislativy, která má a bude mít značný vliv na fungování a samotnou strategii jednotlivých společností v EU. Studenti se také seznámí s tématikou zeleného investování. Obsahem bude i samotný ESG reporting.

Studenti programu se seznámí se specifiky udržitelného a strategického řízení pro veřejný i soukromý sektor. Studenti se budou orientovat v základních otázkách udržitelného rozvoje, jež ovlivňuje korporátní prostor, a to jak z etického principu, tak z toho strategického. Studenti budou seznámeni mj. s jednotlivými koncepty firemní kultury nebo s řízením dodavatelsko-odběratelských vztahů.

 

Zvolte Cardiff Academy pro kvalitní studium MBA a získejte konkurenční výhodu.