SKP501

Mezinárodní soukromé právo

Mezinárodní soukromé právo

Mezinárodní soukromé právo je rozsáhlé právní odvětví, které zahrnuje nejen hmotně právní, ale i procesní normy, které upravují soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem. 

Předmět je zaměřen na zásadní otázky mezinárodního soukromého práva, jako předmět, prameny, subjekty, nebo metody úprav. 

Dále předmět rozebírá aspekty vztahů mezi mezinárodním právem veřejným a soukromým.  Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPředmět je rozdělen do pěti kapitol: 

V první kapitole si vymezíme mezinárodní právo soukromé a prameny, se kterými budeme pracovat. 

Ve druhé části se studenti seznámí s nejvýznamnější metodou úprav – kolizní metodou, a také s rozdíly mezi kolizní a přímou metodou úprav vztahů. 

Ve třetí kapitole se zaměříme na otázky právní osobnosti a svéprávnosti. 

Čtvrtá kapitola vymezuje předmět a základní instituty mezinárodního civilního procesního práva. 

Pátá kapitola se věnuje rozdílům mezi mezinárodním právem soukromým a veřejným a dále se podíváme na teoretická východiska pro řešení vztahů mezi mezinárodním a vnitrostátním právem. 

  • Kolizní normy, hraniční určovatel, vztah mezi kolizní a přímou metodou úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem
  • Subjekty v mezinárodním právu soukromém
  • Pojmy a principy mezinárodního civilního procesního práva
  • Vztah mezi mezinárodním právem a mezinárodním právem soukromým
pexels-ron-lach-8036324

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, která Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.