SKP101

Zásady a principy soukromého práva

Zásady a principy soukromého práva
Předmět studenty seznamuje s problematikou zásad a principů v soukromém právu, klade důraz na aplikační praxi a to zejména judikaturu soudů. Právní principy a zásady prezentuje jako významný stabilizační faktor, který se přizpůsobuje rychle se měnící právní úpravě. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPředmět je úvodem ke studiu zásad a principů soukromého práva, jeho vymezení a zhodnocení a vymezení pramenů a funkcí, aplikace a praktického využití jak v právní, tak v soudní praxi. 

  • Vymezení základních pojmů soukromého práva
  • Zásady soukromého práva, jejich funkce a význam
  • Členění právních zásad soukromého práva
pexels-ron-lach-8036324

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, která Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.