SKP401

Obchodní právo

Obchodní právo
Předmět stručně shrnuje problematiku obchodního práva, které patří mezi tradiční soukromoprávní odvětví. Cílem je studentům představit základní pojmy a právní instituty, přičemž je nutné brát ohled na novou právní úpravu z roku 2014. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPředmět studentům představí prameny obchodního práva v ČR a následně se zaměří na zákon č. 89/2012 Sb., (Nový) občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“), který je koncipován jako předpis upravující občanské a obchodní právo (až na některé vydělené prvky) souhrnně.

Studenti se seznámí se stručným přehledem, základními pojmy a důležitými instituty, které jsou obsažené v Novém občanském zákoníku a s vymezením jednotlivých typů obchodních společností.

  • Prameny obchodního práva
  • Základní pojmy související s podnikáním
  • Jednání podnikatele
  • Obchodní společnosti a družstvo

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.