SKP301

Rodinné právo

Rodinné právo
Předmět studentům představí základní pojmy v rodinném právu a seznámí je se změnami, které přináší Nový občanský zákoník. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětu: Předmět studentům umožní podívat se na problematiku rodinného práva. Je rozdělen na dvě části: 

V té první se seznámí s rodinným právem v obecné rodině a rozeberou si jednotlivé části. 

Ve druhé části pak rozeberou nové změny, které přišly s Novým občanským zákoníkem. 

  • Právo mezi manželi
  • Právo mezi rodiči a dětmi
  • Manželství a registrované partnerství
  • Manželské majetkové právo

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.