Průzkum spokojenosti s online studiem

Průzkum spokojenosti s online studiem na Cardiff Academy SE byl realizovaný v období 2022–2024 a zúčastnilo se ho celkem 498 respondentů z řad našich studentů. Průzkum byl realizován metodou CAWI a výsledky průzkumu byly zpracovány přímo v rámci školy. Zpětná vazba našich studentů je pro nás významná, protože pomáhá lépe porozumět jejich potřebám a očekáváním v souvislosti se studiem.

Co Vás motivovalo k manažerskému studiu?

Jaké faktory pro Vás sehrály roli při výběru školy?

Odkud jste se o Cardiff Academy dozvěděli?

Našli jste na našem webu všechny potřebné informace o studiu?

Proč jste se rozhodl/a pro studium na Cardiff Academy?

Jaká byla Vaše nejobtížnější výzva v rámci studia a jak jste ji překonali?